Lampa
Úvodem
Kalendář
Texty přednášek
Pohádky a povídky
Eseje a poezie
Zenové příběhy
Buddhovy řeči
A další...
Kontakt

Záznam z přednášky

Datum

Komentář


Buddhova řeč o prázdnotě   28. 01. 1998   Buddhistické večery
Meditace vipassaná 17. 03. 1998 Buddhistické večery
Ženy v buddhismu 21. 04. 1998 Buddhistické večery
Slavní Buddhovi žáci - Moggallana 20. 10. 1998 Buddhistické večery
Stupně pokroku v meditaci 17. 11. 1998 Buddhistické večery
Buddhismus a psychologie 08. 12.1998 Buddhistické večery
Jak dát mat sám sobě 16. 02. 1999 Buddhistické večery
Řetěz závislého vznikání 18. 01. 2000 Buddhistické večery
Slavní Buddhovi žáci - Sariputta 18. 04. 2000 Buddhistické večery
Nirvána 17. 10. 2000 Buddhistické večery
Slavní Buddhovi žáci - Ánanda 19. 12. 2000 Buddhistické večery
Nesmrtelnost 16. 01. 2001 Buddhistické večery
Slavní Buddhovi žáci - Angulimála 17. 04. 2001 Buddhistické večery
Počátky buddhismu 11. 03. 2003 Buddhistické večery
Překročení individuality 24. 11. 2003 Buddhistické večery
Buddhova poslední léta 01. 11. 2004 Buddhistické večery
Pokora vědění 04. 11. 2010 Mystické večery
Jsem, který jsem 30. 03. 2012 Mystické večery
Vzpomínky na manžele Tomášovy 26. 04. 2013 Plzeň, s Vladimírem Bláhou
Tři brány - 1. Pomíjivost 13. 10. 2014 Buddh. večery, s V. Bláhou
Tři brány - 2. Neuspokojivost 10. 11. 2014 Buddh. večery, s V. Bláhou
Tři brány - 3. Nesobeckost 08. 12. 2014 Buddh. večery, s V. Bláhou
Buddhova stezka 16. 11. 2015 Buddh. večery, s V. Bláhou

Besedy
Čtyři vnory 25. 03. 1997 s Mílou Tomášovou
Pohled z druhého břehu 17. 02. 1998 s Mílou Tomášovou
Tři brány k osvobození 02. 06. 1998 s Ashinem Ottamou a Mílou Tomášovou
Jak se propadnout 16. 02. 1999 s Milošem Tomášem
Přenos vědomí 20. 04. 1999 s Mílou Tomášovou
Učení na duchovní cestě 18. 04. 2000 s Vladimírem Bláhou
Setkání se svatým Františkem + MP3 20. 05. 2003 Bernard Říský, OFM (na pozvání PP)
Otec Bernard na Vltavské + MP3 21. 11. 2000 Bernard Říský, OFM (na pozvání PP)


Všechny texty přednášek byl autorizovány. Mohou být volně šířeny v písemné i elektronické podobě, avšak pouze s předchozím souhlasem autorů, v plném znění, v nezměněné podobě a vždy s tímto dodatkem. Nesmí být použity k výdělku. Citace odstavců z tohoto textu pro jiné publikace musí obsahovat referenci na nadpis a jméno autora, uvedené v záhlaví přednášky. Audio záznamy musí obsahovat nezměněnou hlavičku.