Lampa
Úvodem
Kalendář
Texty přednášek
Pohádky a povídky
Eseje a poezie
Zenové příběhy
Buddhovy řeči
A další...
Kontakt

Petr Pavlík

je k dosažení na facebooku zde.

fotografie

Petr Pavlík (*1949, Ing, CSc.) vystudoval ČVUT. Pracoval v ČSAV jako vědecký pracovník na problematice umělé inteligence a neurosítí, nyní pracuje jako analytik v oblasti predikčních systémů. Od konce šedesátých let, kdy se začal zajímat o duchovní cestu, patřil k přátelům Míly, Eduarda a Miloše Tomášových. Později pobýval delší čas ve Švýcarsku, kde se blíže seznámil s hinduismem a buddhismem. Za své křesťanské formování vděčí nejvíc Jiřímu Zajícovi a Bernardu Řískému, OFM. Ve volném čase studuje religionistiku a teologii. Mezi skauty je znám jako Šaman.


Design stránek © 2003 Petra Pavlíková