ŽIVOT

(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík
Hui-neng:

Lampa je zdrojem světla a světlo je životem lampy. Nemohou být bez sebe.