SVOBODA

(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík


"Mistře, jak se dostanete do harmonie s Taem?"

"Víš, já už jsem mimo harmonii s Taem!"