STAROSTA

(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík
Mistr Keiču spravoval katedrálu v Kjótu. Jednou ho chtěl poprvé navštívit starosta Kjóta. Sluha přinesl mistrovi navštívenku, na které stálo:

Kitagaki, starosta města Kjóta.

"S takovým člověkem si nemám co říci. Řekni mu, ať jde pryč."

Sluha šel s omluvou vrátit navštívenku.

"Ale to byla přece moje chyba," zasmál se starosta a škrtl tužkou slova starosta města Kjóta.

"Zaneste to prosím mistrovi znovu."

"Aha, tak to je Kitagaki?" zvolal mistr, když si prohlédl navštívenku. "Toho přece musím vidět."