SPADLÉ KVĚTY

(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík
Žák se ptal Kegona:

"A jak se vrací osvobozený k iluzi?"

"Roztříštěné zrcadlo již neodráží, opadané květy již nelnou k větvi," odpověděl Kegon.