PŘÍLIV

(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík
Mistr Džóšu se přišel podívat, jak žák medituje a zeptal se:

"Tak co?"

Žák zvedl pěst.

Džóšu odpověděl:

"Lodi nemohou zůstat na mělčině." A odešel.

O několik dní později Džóšu opět přišel a položil žákovi tutéž otázku.

Žák opět zvedl pěst.

Džóšu poznamenal:

"Dobře dáno, dobře vzato, dobře zabito, dobře zachráněno." A poklonil se mnichovi.