PŘEBYTEČNÉ

(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík
Šoiči byl jednooký učitel Zenu z Tofuku. Dny a noci panovalo v jeho klášteře ticho. Nikde žádný zvuk. Dokonce i odříkávání posvátných rukopisů odmítl jako přebytečné.

Když mistr Šoiči zemřel, starý soused zaslechl opět po dlouhé době zvonění zvonů a odříkávání písem. Poznal, že Šoiči odešel.