NEOCENITELNÉ

(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík
Mistr Sozan dostal od žáka otázku:

"Co je nejcennější věcí na světě?"

Mistr odpověděl:

"Hlava mrtvé kočky."

"Jak může být hlava mrtvé kočky nejcennější věcí na světě?" divil se žák.

"Nikdo ti neřekne, jakou má cenu," odpověděl mu Sozan.