NĚCO JINÉHO

(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík
Žák se ptal mistra Tuketsu:

"Jestliže je nepřijatelné mluvení i mlčení, jak se z toho dostat?"

Mistr odpověděl:

"Vždycky si vzpomenu na Kiangsu v březnu - volání koroptví, spousty vonících květů!"