DŽBÁN

(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík
Hjakudžó měl mnoho žáků a musel proto otevřít druhý klášter. Potřeboval najít vhodného mistra a tak svolal své žáky, postavil před ně džbán a řekl:

"Aniž byste to nazvali džbánem, řekněte mi, co to je."

Nejlepší žák odpověděl:

"Nikdo neřekne, že je to dřevák."

Kuchař Isan kopl do džbánu a odešel. Stal se pak novým mistrem.