DRUHÝ MĚSÍC


(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík
Žák zametal dvůr. Mistr šel okolo a vyzvídal:

"Vypadáš velmi zaměstnán, bratře."

"Vy přece musíte vědět, že je tu někdo, kdo není nikdy zaměstnán," odpověděl žák.

"Potom tu máme i druhý měsíc," poznamenal mistr.

Žák zvedl koště a prohlásil:

"Tohle že je měsíc?"

Mistr pokýval hlavou a pokračoval v obchůzce.