CO TU DĚLÁŠ TY?

(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík


Mistr poslal sluhu, aby zavolal Fenga. Když Feng přišel, mistr se divil:

"Poslal jsem přece pro Fenga, co tu děláš ty?"