CO JE TAO?

(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík


"Mistře, co je Tao?"

"Pojď sem!"

"Stále to nemohu pochopit!"

"Jdi pryč!"