CIZÍ KAŠE

(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík
Sozan se ptal žáka, odkud přichází.

"Od mistra Seppa," odpověděl žák.

"Ale když jsi býval u nás, nebyl jsi spokojen, co teď?", ptal se Sozan.

"Teď jsem spokojený," řekl žák.

"Spokojený s kaší, spokojený s rýží?", vyptával se Sozan.

Žák neodpověděl.