BYL S NÍM

(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík
Seppo se ptal žáka, odkud přišel.

"Z Kozei," odpověděl žák.

"A potkal jsi někde Darumu?"

"Právě jsem ho opustil," odpověděl žák.