ÓM

Petr Pavlík
Vážím si ho, On mě stvořil.

On mě ve svém srdci chová.

On mě zase vezme zpátky—

vážím si ho, klaním se mu.


Moudrost, ta je Jeho tváří.

Služba, ta je Jeho cestou.

Modlitba je Jeho řečí.

Prozření je Jeho darem.


V nekonečném kruhu kráčí,

vše proniká, za vším stojí.

Toť cesta Jím ukázaná—

vážím si ho, klaním se mu.