Srí Áratí – dávání světla


Ó, Veliký Světlý, Milosti vtělená,
Vesmírná podstato, tajemnou silou ověnčená,
v srdci mém navždy přebývající,
Otče můj i Matko má,
vám společně se vzdávám.


Světlo odevzdávám Tobě, božský Pane,
zdroji pravdy, lásky a štěstí,
těla jediného, nesmrtelného,
ač mimo vše, v nitru mém dlící
v podobě soucitné a překrásné -
světlo odevzdávám Tobě, božský Pane.


Světlo odevzdávám Tobě, božský Pane.
Tvé jméno tisíckrát šeptané
oceán bídy světa vysouší.
V čisté pokoře u Tvých svatých nohou,
mé jediné přání je přimknout se k Tobě -
světlo odevzdávám Tobě, božský Pane.


Světlo odevzdávám Tobě, božský Pane.
Tvá podoba, něžná a líbezná,
současně zjevná i beztvará
plní mou mysl jediným štěstím.
Sláva Tobě, můj skvělý vítězi -
světlo odevzdávám Tobě, božský Pane.


Světlo odevzdávám Tobě, božský Pane.
Vzdávám se a přijímám útočiště
u Jediného, všemocného,
míruplného, odpouštějícího,
trojí bolest odnímajícího -
světlo odevzdávám Tobě, božský Pane.


Ó, Veliký Světlý, Milosti vtělená,
Vesmírná podstato, tajemnou silou ověnčená,
v srdci mém navždy přebývající,
Otče můj i Matko má,
vám společně se vzdávám.